Committees

Conference Chairs Shwn-Huey Shieh
President, Taiwan Oncology Nursing Society (TONS)
Woung-Ru Tang
Professor, School of Nursing, Chang Gung University
Committee Secretary
Chair Su-Jung Chuang
Nursing Supervisor, Department of Nursing, China Medical University Hospital
Members Shwn-Huey Shieh
Yu-Hsiu Hung
Yu-Ling Liao
Scientific Committee
Chair Ming-Ying Hong
Nursing Supervisor, Department of Nursing, National Taiwan University Hospital
Co-Chair Hsiu-Ling Chou
Director, Department of Nursing, Far Eastern Memorial Hospital
Members In-Fun Li Ji-Yan Lyu
Yeur-Hur Lai Yun-Hsiang Lee
Li-Yun Tsai Hsueh-Hsing Pan
Shu-Ching Chen Su-Ying Fang
Kwo-Chen Lee Shu-Ling Chen
Shu-Hui Lee Shu-Yu Chen
Mei-Ling Shih Shu-Chen Chen
Chiu-Wen Wang Chiu-hui Chen
I-Tien Lee Shu-Fen Chen
Hsiu-Chun Wu Chia-Tai Hung
Min-Hui Chiu Yvonne Hsiung
Su-Mien Liao  
Registration Committee
Chair Hsiu-Yun Huang
Nursing Supervisor, Department of Nursing, Kaohsiung Medical University Hospital
Co-Chair Shu-Chu Lee
Director, Cancer Center, Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Members Ya-Lin Chen Hsing-Fang Ko
Yu-Kuei Chen Yi-Hwa Su
Li-Yu Hsu Chia-Fen Hsieh
Ching-Fen Tsai Cheng-Hui Chen
Finance Committee
Chair Mei-Chen Liao
Senior Specialist, Department of Education, Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Co-Chair Sui-Whi Jane 
Associate Dean, College of Nursing, Chang Gung University of Science and Technology
Members Shu-Ching Wang
Li-Jiuan Chen
Yu-Xiu Hong
Equipment Committee
Chair Wan-Yi Chen
Nursing Supervisor, Department of Nursing, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Co-Chair Shu-Yun Hsu
Head Nurse, Tri-Service General Hospital
Members Chia-Hui Hung Sin-Yuan Chang
Mei-Hui Lin Tzu-Ling Lin
You-Ru Hou Fei-Lin Tseng
Ching-Ping Liu Shu-Feng Shih
Public Relations Committee
Chair Shih-Hsin Hung
Deputy Director, Department of Nursing, Taipei Veterans General Hospital
Co-Chair Li-Lu Chang
Head, Nursing Advanced Education Center, Koo Foundation Sun Yat-Sen Cancer Center
Members Woung-Ru Tang Yu-Hua Lin
Chun-Chiu Cheng Shu-Liu Guo
Chun-Chu Chang Suh-Ing Hsieh
Shiow-Ching Shun Chi-Yin Kao
Hung-Ru Lin Shih-Tzu Huang
Yen-Gan Chiu Hsien-Wei Chen
Huey-Jiuan Wang Lai-Yin Tsai